de facto-flykting


de facto-flykting
s (-en, -ar) utlänning som ej vill återvända till hemlandet på grund av där rådande politiska förhållanden

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.